FR | DE | NL

Radon

Hier kunt u een aagiftedossier indienen voor radonmetingen in arbeidsplaatsen.

Indien u over een unieke code beschikt (verkregen bij het bestellen van radon detectoren via deze site), klik dan hier om uw aangiftedossier in te dienen (link)

Indien u niet beschikt over een unieke code (verkregen bij het bestellen van radon detectoren via deze site), klik dan hier om uw aangiftedossier in te dienen (link)

 

De gegevens die worden verzameld voor deze aangifte, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).  Het doel van deze aangifte is de blootstelling van de werknemers te bepalen overeenkomstig de bepalingen van art. 9 van het ARBIS. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan de partijen vermeld op art. 25.7 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. De gegevens worden bewaard tot vijftig jaar na de aangifte om een verdere opvolging van de blootstelling van de werkers te garanderen. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officier: https://fanc.fgov.be/nl/gdpr.

Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) met de steun van het Brussels Hoofdsteldelijk gewest en de  provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

Copyright © 2015. All rights reserved. Design by JDB-IT