FR | DE | NL

Radon

Op deze pagina kunt u een radontest bestellen voor uw werkplaats vanaf 1 oktober. Voor een bestelleing van een test voor een particuliere woning kunt u zich wenden tot de website www.radonactie.be

Een radontest is eenvoudig uit te voeren. De meting duurt drie maanden en dient uitgevoerd te worden tijdens het winterseizoen, tussen oktober en april.

Er zijn twee manieren om detectors voor uw werkplaats te bestellen en om een aangifte van de radonmetingen te doen.

- Ofwel contacteert u voor een offerte rechtstreeks één van de meetdiensten die radondetectors verspreiden (link). Indien u meer dan 5 detectors wilt bestellen is dit de aangewezen manier.

- ofwel gebruikt u de online formulieren op deze site voor de bestelling en/of de aangifte van de radon metingen (link). Hier kunt u tot 5 dtetectors per aanvraag bestellen. Een detector via het online formulier besteld kost €30.

Om radondetectors te bestellen via deze website, gelieve dit formulier in the vullen.

Nadat u uw bestelling geplaatst hebt, wordt de detector zo snel mogelijk naar uw adres verstuurd. Het adres voor de installatie van de detector kan verschillend zijn van het verzendadres.

 

U zal samen met uw detector een korte vragenlijst ontvangen over de data van blootstelling, de plaats van installatie, enz. Om een correct meetresultaat te verkrijgen, is het zeer belangrijk dat u na 3 maanden de detector samen met de ingevulde vragenlijst naar ons terugstuurt. Noteer alvast de datum voor de terugzending in uw agenda!

De gegevens die worden verzameld voor deze aangifte, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).  Het doel van deze aangifte is de blootstelling van de werknemers te bepalen overeenkomstig de bepalingen van art. 9 van het ARBIS. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan de partijen vermeld op art. 25.7 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. De gegevens worden bewaard tot vijftig jaar na de aangifte om een verdere opvolging van de blootstelling van de werkers te garanderen. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officier: https://fanc.fgov.be/nl/gdpr.

Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) met de steun van het Brussels Hoofdsteldelijk gewest en de  provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

Copyright © 2015. All rights reserved. Design by JDB-IT